Ontwikkelingsdysfasie


Ontwikkelingsdysfasie

 


Hier is sprake van een gestoorde spraak-en taalontwikkeling. Soms ten gevolge van een hersenletsel (kinderafasie) maar bij de meerderheid is er geen aantoobaar letsel (ontwikkelingsdysfasie).


Het taalontwikkelingsprobleem is bij hen aangeboren en zeer hardnekkig. Meestal is het onmogelijk om het probleem met aangepaste behandeling volledig weg te krijgen. Kenmerken kunnen zijn:


 • een grillig taalprofiel (ter vergelijking: bij vertraagde taalontwikkeling is de achterstand overal ongeveer gelijk)
 • de kloof met leeftijdsgenoten blijft of wordt groter, zelfs met aangepaste begeleiding
 • als baby: niet of minder en minder gevarieerd brabbelen
 • problemen met wat auditief aangeboden wordt, wel gemakkelijker onthouden/verwerken wanneer het visueel is voorgesteld
 • beperkte woordenschat/woordvindingsproblemen
 • problemen met auditief kortetermijngeheugen
 • blijvende versprekingen (parafasie├źn): bv. snurf ipv slurf / peer ipv. appel / samali ipv. salami 
 • andere fonologische problemen in het spreken (bv. stemhebbende klanken worden stemloos uitgesproken zoals v -> f, z -> s, d -> t,..)
 • langer in telegramstijl praten, minder correcte zinnen
 • moeite met bv. voorzetsels van plaats (in, op, onder, tussen, achter, voor..)
 • zo weinig mogelijk zeggen
 • onsamenhangend vertellen, je kan de verhaallijn niet volgen